Nyheter: oktober 2013

Headline list

15.10.2013 : EFLA og Alvogens high tech senter

Nylig bestemte Reykjavik kommunestyre å tildele Islands Universitet en tomt ved Sæmundargata 15-19 for Vitenskapspark. Det internationale medisinfirmaet Alvogen har planer om å bygge 11.000 m2 bygning, High Tech senter, som blir drevet som en del av Universitets vitenskapspark.

Les mer

15.10.2013 : Forskning i Finnafjörður

Helt siden året 2012 har EFLA hatt prosjekt gående om potensielt havneområde i Finnafjörður sammen med kommunene Vopnafjarðarhreppur, Langanesbyggð og tyske firmaet Bremenport. Bremerhaven havn er den fjerde største havn i Europa og eies helt av Bremen. 

Les mer

15.10.2013 : EFLA prosjekterer vindmøllepark for Landsvirkjun

Landsvirkjun og EFLA har undertegnet en avtale om prosjektering av vindmølleparker på Hafið ved Búrfell kraftverk. Dette er de første vindparkene som planlegges på Island, men tidligere har det blitt satt opp enkelte vindmøller. 

Les mer

8.10.2013 : Eksplodert i Vadlaheidi, Nord-Island

Den første eksplosjonen i Vadlaheidartunnelen ble gjennomført den 12. juli 2013, i tunnelåpningen på Svalbardsstrand sin side. Tildstede var EFLAs representant og han tok følgende bilder av begivenheten.

Les mer