Nyheter: 2014

Headline list

16.12.2014 : EFLA forbinder bebyggelser i nord-Norge

Vi står nå foran en fornyelse av de to parallelle løpene i Tromsøysundtunnelen i Nord-Norge. Denne tunnelen forbinder en bebyggelse på 72 000 mennesker på Tromsøya med fastlandet. 

Les mer

19.11.2014 : Natur og boligområder tilknyttet

Tilbudet fra VA Architects og Landmótun og EFLA kom vinnende ut en plan- og designkonkurranse for en integrert barnehage og barneskole med fasiliteter for fritids- og sosiale aktiviteter, et kulturhus, og et offentlig bibliotek, et svømmebasseng og en gymsal i Úlfarsárdalur i tillegg til boligområder. 

Les mer

6.10.2014 : EFLA og Studio Granda vinner konkurranse

Det var forslaget fra EFLA og arkitektene i Studio Granda som gikk seirende ut av designkonkurransen til Þórsmörks venner [Vinir Þórsmerkur] og det islandske vegvesenet [Vegagerðin] om en ny gangbru over elva Markarfljót ved Húsadalur i Þórsmörk.

Les mer

22.7.2014 : Flytoget

På oppdrag for eiendomsselskapet Reitir utførte konsulentselskapet Ráðgjöf og verkefnastjórnun, en forstudie av idéen om å knytte Keflavik internasjonale flyplass til Reykjavik med et flytog.

Les mer

30.6.2014 : EFLA har åpnet et kontor i Sverige og inngått en rammeavtale

EFLA rådgivende ingeniører har etablert datterselskapet EFLA AB i Stockholm. Selskapet vil tilby spesialiserte tjenester i forbindelse med høyspentlinjer og andre prosjekter i tilknytting til distribusjon og overføring av el-kraft. 

Les mer

3.6.2014 : Pressekonferanse om Langjøkull istunnel

I dag ble det avholdt en pressekonferanse hos EFLA for å presentere prosjektet om istunnel i Langjøkull isbreen. Anleggsarbeidet begynte tidlig i våres og nå har omtrent 40 meter lang tunnel blitt gravd inn i isbreen. 

Les mer

20.5.2014 : En samarbeidsavtale undertegnet i ministerboligen.

I dag ble en formell samarbeidavtale mellom EFLA, Bremenport, Langanesbyggð kommune og Vopnafjörður kommune undertegnet.

Les mer

9.4.2014 : Rammeavtale om risikoanalyse i Norge

EFLA har inngått en rammeavtale med Statens Vegvesen om risikoanalyser for veier og tunneller.

Les mer

1.4.2014 : EFLA utdeler stipend til syv prosjekter

For andre gang har EFLA rådgivende ingeniører utdelt støtte fra eget samfunnsfond. 

Les mer

1.4.2014 : Omfattende prosjekt i Tyrkia

En avtale mellom RARIK Energiutvikling (RED), EFLA rådgivende ingeniører og det Tyrkiske kraftselskapet Zorlu Enerji AS om utbygging av jordvarmekraftverk ved Nemrut i Øst-Tyrkia har blitt undertegnet.

Les mer

1.4.2014 : EFLA deltar i Arctic Circle

En ny internasjonal arena, Arctic Circle – Nordområdenes runde bord, avholder sin første kongress i Harpa konferansesenter 12.-14. oktober 2014. 

Les mer

6.3.2014 : Igangsetting av Búðarháls kraftverk

Búðarhálsstöð, Landsvirkjuns siste kraftverk , ble satt i drift den 7. mars 2014. Installert kapasitet er på 95 MW og den produserer omtrent 585 GWst strøm som føres inn på landets kraftoverføringssystem.

Les mer

21.2.2014 : Stadig utvikling

Lýsi, en islandsk fiskeolje-produsent, åpnet i 2005 en ny fabrikk – en av de flotteste av sitt slag. Driften har gått over all forventning og selskapet har vært i stadig utvikling siden da.

Les mer

18.2.2014 : EFLA er utmerket

EFLA rådgivende ingeniører havnet året 2013 på 46. plass på Creditinfo sin vurdering av kredittverdige virksomheter på Island. For fjerde år på rad har EFLA som et av 115 firmaer havnet på denne listen over økonomisk stabile virksomheter.

Les mer

7.2.2014 : EFLA fornyer kontrakter med Statnett

EFLA rådgivende ingeniører har de siste årene arbeidet med prosjektering av en 150 km lang, 420 kV høyspenntledning som Statnett planlegger å bygge i nord-Norge.

Les mer

17.1.2014 : Anleggsarbeidet går nå mot slutten

Búðarhálsvirkjun er et vannkraftverk i elven Tungnaá. Kraftverket utnytter høydefallet i elven, fra Hrauneyjarfoss kraftverks overfallsvann til Sultartangi vannmagasin. 

Les mer