Nyheter: 2020

Headline list

22.6.2020 : EFLA vinner prestisjefylt miljøpris

miljøprisen

EFLA, vårt hovedkontor på Island, mottok den prestisjefylte miljøprisen for sitt eksepsjonelle arbeid innen miljø det siste året. Hvert år deler den islandske miljø- og naturministeren ut denne prisen, «Kuðungur» (Spiral skjell) for å hylle bedrifter og offentlige organisasjoner som utmerker seg i miljøsaker.

Les mer

7.4.2020 : Små grep forlenger bruenes levetid

EFLA - brúarhönnun
Samferdselsavdelingen i EFLA har gjennom mange år opparbeidet seg en solid erfaring på utbedringer og forsterkninger av bruer. På oppdrag fra Statens vegvesen har EFLA jobbet på små og store prosjekter over hele Norge – alle med et mål om å forlenge bruenes levetid på en kostnadseffektiv måte.  
Les mer

16.3.2020 : Tiltak i forbindelse med korona-situasjonen

I tråd med myndighetens retningslinjer har EFLA forløpende iverksatt tiltak. Våre prosjekter og leveranser er så langt ikke berørt. Vi har fortløpende dialog med våre kunder og samarbeidspartnere, og jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene gitt situasjonen vi står ovenfor.

Les mer

5.3.2020 : Ny bru mellom Ålstadøya og Engeløya

Engeloyabru in Norway

I 2024 skal en ny bruforbindelse på fv. 835 mellom Ålstadøya og Engeløya i Steigen kommune stå klar. Det vil bli en 320 meter lang bru i ti spenn av plasstøpt og spennarmert betong. EFLA er ansvarlig for prosjekteringen, planlegging av riving av eksisterende bru, samt deponering av gammel betong og mudringsmasser.

Les mer