Nyheter

EFLA vinner på nytt rammeavtale med Statnett

4.12.2020

  • EFLA's new framework agreement with Statnett
    Ragnar Jónsson, Daglig leder, EFLA AS

Statnett, operatøren av det norske kraftledningsnettverket har fornyet sin rammeavtale med EFLA AS. Rammeavtalen innebærer rådgivning samt design arbeid. EFLA AS oppnådde den høyeste poengsummen av alle tilbyderne 

EFLA Rådgivende ingeniører har vært Statnetts førstevalg for kraftlinjedesign og -rådgivning i fire avtaleperioder på rad siden 2009. Høye standarder legges til grunn for leverandørevalueringene på denne kontrakten, og EFLA AS ble rangert høyest i alle kategorier.

«Rammeavtalene med Statnett har vært bærebjelken til energiavdelingen hos EFLA i Norge og dannet grunnlag for utviklingen av selskapet vårt. Det er bemerkelsesverdig at vi har blitt rangert høyest i alle kategorier; kvalitet, kompetanse og erfaring, og med det utkonkurrerer de største nordiske firmaene. Dette anser vi som en viktig anerkjennelse av vårt firma og den jobben som våre medarbeidere har lagt ned» sier Ragnar Jónsson, daglig leder i EFLA AS.

EFLA AS har vært involvert i mange interessante prosjekter de siste årene relatert til konstruksjon, forsterkning og utvikling av Norges kraftledningsnettverk. «Vi har dessuten påtatt oss forskjellige R&D prosjekter, for eksempel utvikling og konstruksjon av nye 420 KW aluminiumsmaster, komposittstolper samt prosjekter knyttet til høy-temperatur ledere/isolatorer og ising på kraftledninger.» fortsetter Jónsson.

EFLA Rådgivende ingeniører i Norge

EFLA har en lang og suksessrik historie med rådgivning i energisektoren i Norge og har operert datterselskapet EFLA AS i Oslo siden 2008. Hos EFLA AS er det nå over 30 ansatte som jobber innenfor fagområdene bygg, energirådgivning og infrastruktur. Vi har vokst betydelig de siste årene med jevn tilstrømning av ansatte og dobling av våre kontorer på Lysaker. EFLA AS jobber tett med morselskapet på Island, som fullt og helt støtter utviklingen i Norge. «Disse resultatene er veldig inspirerende og jeg berømmer alle ansatte for den jobben de gjør» konkluderer Jónsson.