Nyheter: januar 2014

Headline list

17.1.2014 : Anleggsarbeidet går nå mot slutten

Búðarhálsvirkjun er et vannkraftverk i elven Tungnaá. Kraftverket utnytter høydefallet i elven, fra Hrauneyjarfoss kraftverks overfallsvann til Sultartangi vannmagasin. 

Les mer