Nyheter: oktober 2017

Headline list

5.10.2017 : Planfritt kryss i Hafnarfjörður, Island

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 2

Arbeidet med det planfrie krysset mellom Reykjanesbraut og Krýsuvíkurvegur i Hafnarfjörður, Island, pågår nå for fullt. Byggingen av krysset er en del av doblingen av Reykjanesbraut på strekningen fra Kaldárselsvegur til Krýsuvíkurvegur.

Les mer

4.10.2017 : Ny storbåthavn i Nuuk skaper en rekke muligheter

Stórskipahöfn í Nuuk

Grønlendingenes første storbåthavn ble åpnet i Nuuk i sommer, og den nye havna markerer et vendepunkt i landets næringsliv som til nå har lidd under plassmangel, og av den grunn begrensede forretningsmuligheter. Med tilkomsten av en større havn skapes det økte muligheter for grønlendingene når det gjelder økonomi og arbeid. 

Les mer