Nyheter: februar 2012

Headline list

14.2.2012 : EFLA blant fremragende selskaper

Årlig utfører Creditinfo en vurdering av islandske selskapers styrke og stabilitet.
Vurderingen tar til økonomiske resultater, styrke og stabilitet i en periode på tre fortløpende år.

Les mer