Nyheter: juni 2012

Headline list

29.6.2012 : EFLA og EcoOnline undertegner en samarbeidsavtale

Korrekt håndtering av kjemikalier er viktig for alle firmaer og organisasjoner. I følge islandsk lov, REACH lovverket, er det obligatorisk å ha Material Safety Data Sheets (MSDS) på islandsk for alle farlige kjemikalier i bruk i firmaet, tilgjengelige for alle ansatte som bruker de. 

Les mer

18.6.2012 : Byggseksjonens prosjekter i Norge

EFLA har oppnådd avtaler om mange prosjekter i Norge, prosjekter som utføres av de fleste avdelingene i selskapet. EFLAs Seksjon for bygg og anlegg har flere prosjekter i Norge.

Les mer