Nyheter: februar 2015

Headline list

9.2.2015 : Pågående prosjekter til SENSE og EFLA

Et treårig europeisk prosjekt som EFLA var involvert i, har nettopp blitt fullført. 

Les mer

3.2.2015 : EFLA Fremragende fem år på rad

Creditinfo foretar en årlig vurdering av finansiell styrke og stabilitet for landets selskaper og lager deretter en liste over selskapene som består den strenge kvalitetsvurderingen basert på de faglige kravene og analysen til Creditinfo. 

Les mer