Nyheter: august 2012

Headline list

31.8.2012 : Svært effektiv kran for aluminium og petrolokos

EFLA har for tiden et prosjekt i Richards Bay i Sør-Afrika. Prosjektet går ut på programmering og testing av operasjonssystem for skipskran produsert av RTA ALESA. 

Les mer

13.8.2012 : EFLA mottar støtte fra energifondet

Onsdag 11. juli delte industriminister Steingrímur J. Sigfússon og Mörður Árnason formann i energirådet ut støtte fra Energifondet for forskning og prøveprosjekter for året 2012. 55 søknader på tilsammen 125,7 mill. ISK ble mottatt. 

Les mer