Nyheter: februar 2013

Headline list

19.2.2013 : Sikker samferdsel

EFLA på Island har hatt mangfoldige oppdrag for Statens Vegvesen – blant annet design av bruanlegg, veitunneler og prosjekter i den forbindelse. Statens Vegvesens virksomhet er geografisk inndelt i fem regioner; øst, sør, vest, midt og nord. 

Les mer

8.2.2013 : Fremragende virksomhed 2012

Creditinfo har settet sammen en liste over virksomheter på Island som oppfyller de kravene som er sett opp for 'Fremragende virksomhet 2012'. 

Les mer