Nyheter: juli 2012

Headline list

11.7.2012 : EFLA og Kópavogur på tur

EFLA Rådgivende Ingeniører assisterte nylig Kópavogur kommune i å øke sykling som transportmåte for å følge opp en nylig godkjent miljøplan i kommunen.

Les mer