Nyheter: mars 2014

Headline list

6.3.2014 : Igangsetting av Búðarháls kraftverk

Búðarhálsstöð, Landsvirkjuns siste kraftverk , ble satt i drift den 7. mars 2014. Installert kapasitet er på 95 MW og den produserer omtrent 585 GWst strøm som føres inn på landets kraftoverføringssystem.

Les mer