Nyheter: mars 2020

Headline list

16.3.2020 : Tiltak i forbindelse med korona-situasjonen

I tråd med myndighetens retningslinjer har EFLA forløpende iverksatt tiltak. Våre prosjekter og leveranser er så langt ikke berørt. Vi har fortløpende dialog med våre kunder og samarbeidspartnere, og jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene gitt situasjonen vi står ovenfor.

Les mer

5.3.2020 : Ny bru mellom Ålstadøya og Engeløya

Engeloyabru in Norway

I 2024 skal en ny bruforbindelse på fv. 835 mellom Ålstadøya og Engeløya i Steigen kommune stå klar. Det vil bli en 320 meter lang bru i ti spenn av plasstøpt og spennarmert betong. EFLA er ansvarlig for prosjekteringen, planlegging av riving av eksisterende bru, samt deponering av gammel betong og mudringsmasser.

Les mer