Nyheter: april 2015

Headline list

20.4.2015 : Verdens største menneskelagde isgrotte

Langjökull, into the glacier

Fra 2010 har EFLA arbeidet med et isgrotteprosjekt i breen Langjökull på Island. Arbeidet i prosjektets første faser gikk ut på å ta stilling til om tanken om en så stor grotte høyt oppe i Langjökull ville være realistisk ut fra tekniske og glasiologiske grunner.

Les mer