Nyheter: januar 2013

Headline list

22.1.2013 : Verdens største aluminiumverk

EFLA deltar i mange diverse og interesante prosjekter i De forente arabiske emiratene. I Abu Dhabi er pågående prosjekt konstruksjonen av Emal aluminiumverket som er eid av aluminiumprodusenten Dubal og emiren av Abu Dhabi. 

Les mer

16.1.2013 : Kraft og kvalitet

I 2008 ble EFLA AS etablert i Norge for å styrke EFLAs energiseksjons tjenester til kunder i Norge i forbindelse med oppbygging av overførings- og distribusjonssystemer for kraft. 

Les mer

14.1.2013 : Alt mulig i 40 år

I år feirer EFLA rådgivende ingeniører 40 års jubileum. EFLAs saga begynte året 1973 når Verkfræðistofa Suðurlands på Selfoss ble grunnlagt. 

Les mer

9.1.2013 : Stort samferdselsprosjekt i Norge avsluttet

Solasplitten, en 4 km lang veg i Stavangerområdet, ble åpnet for traffic ved en høytidlig seremoni. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Solasplitten er 4 felts vei som forbinder den internasjonal flyplassen i Sola og E39.

Les mer

3.1.2013 : Hjørnstein til et ny vannkraftstasjon

Den 26. oktober 2012 la Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, ned grunnsteinen til Búðarháls vannkraftstasjon. Búðarháls vannkraftverk ligger i det lavere høylandet på sør-Island, i elvene Tungnaá og Kaldakvísl ved Búðarháls i Rangárvallasyssel. 

Les mer