Nyheter

Verdens største aluminiumverk

22.1.2013

EFLA deltar i mange diverse og interesante prosjekter i De forente arabiske emiratene. I Abu Dhabi er pågående prosjekt konstruksjonen av Emal aluminiumverket som er eid av aluminiumprodusenten Dubal og emiren av Abu Dhabi. 

Konstruksjonen begynte i januar 2008 men produksjon i den første fasen startet i desember 2009.

Årlig kapasitet på første fasen er på 700.000 tonn eller like mye som hele aluminiumproduksjonen på Island. Det er planlagt at den andre fasen kommer i drift i løpet av året 2014 men da blir kapasiteten økt i 1.400.000 tonn årlig. Dermed blir EMAL verdens største aluminiumverk. Anslått konstruksjonskostnader for første fasen er totalt 10,7 milliarder dollar. Elektrisitetproduksjonen for aluminiumverket finner sted i gasskraftverk som har kapasitet på 2.000 MW.

EFLA har omfattende nettverk av samabeidspartnere over hele verden. Blant dem er Alstom og Alcan Alesa som spiller stor rolle i konstruksjonen av EMAL aluminiumverket. EFLA har gjennomført forskjellige prosjekter for Alstom og Alcan, bl.a. design av operativsystemer, programmering og oppstart av renseanlegg, PotFeeding-system for 756 kar, påfyllingstasjoner og ulike overføringssystemer for alumina og cokes. Det er jevnlig 3-4 ansatte på EFLA kontoret i De forente arabiske emiratene.