Nyheter

Alt mulig i 40 år

14.1.2013

I år feirer EFLA rådgivende ingeniører 40 års jubileum. EFLAs saga begynte året 1973 når Verkfræðistofa Suðurlands på Selfoss ble grunnlagt. 

Deretter ble EFLAs forløpere grunnlagt en etter hverandre, Verkfræðistofa Norðurlands i året 1974, Línuhönnun i året 1979, AFL i året 1987 og til slutt Raftæknistofan (RTS) i året 1988. Sammen danner disse selskapene EFLA rådgivende ingeniører fra året 2008.

I dag finnes datterselskaper i Oslo, EFLA AS og i Dubai, RTS Engineering. I tillegg er EFLA medeier i noen utenlandske selskaper, deriblant Hecla SAS i Frankrige, Ispol i Polen og RTE i Tyrkia.

EFLA setter stor pris på virksomhetens 40 års vellykkede historie. EFLAs mål er å bruke disse verdiene til gode i firmaets tjenester og kommunikasjoner.