Nyheter: desember 2012

Headline list

21.12.2012 : EFLAs økende travelhet i oljebransen

I de siste har EFLA rådgivningstjeneste økt ganske raskt innen den norske oljebransjen. EFLAs inntekter knyttet oljebransjen er 200 millioner ISK per år eller 17% av forventet total inntekter av norske prosjekter hos EFLA. EFLA har vært involvert i prosjekter på 6 oljeplattformer fordelt langs Norges kyster.

Les mer

21.12.2012 : Utbygging av aluminiumsverk substation

Norðurál Century Aluminium inngikk nylig en avtale om utbygging av aluminiumsverkets likeretterbygning, tilsvarende 1600 kvadratmeter. Kontraktene ble undertegnet den 7. desember 2012. EFLA vil være konsulent i to deler av prosjektet.

Les mer

20.12.2012 : EFLA og utviklingen av grønne områder

EFLAs ingeniører omhandler konstruksjon og vedlikehold av grøntarealer på en konferanse i Danmark. Konferansen ble initiert av Green Academy Århus, med deltakere fra alle de nordiske land.

Les mer