Nyheter: oktober 2022

Headline list

25.10.2022 : EFLA AS vinner en stor kontrakt med Statnett

Power in balance

Etter å ha mottatt høyeste score i anbudsrunden vinner EFLA rådgivende ingeniører en stor kontrakt med Statnett.

Les mer