Nyheter: juli 2021

Headline list

26.7.2021 : Infrastrukturprosjekt

Kritisk infrastruktur - transportation og kraftledninger

Et oppslag om EFLA sin rådgivervirksomhet var publisert i magasinet „Kritisk Infrastruktur“ i Aftenposten nylig, hvor spennende infrastrukturprosjekt for både kraftledninger og broer ble omtalt. 

Les mer