Nyheter: november 2015

Headline list

19.11.2015 : EFLA signerte klimaerklæring

Erklæring

EFLA rådgivende ingeniører er blant 103 islandske bedrifter, institusjoner og kommuner som har signert en klimaerklæring.

Les mer