Nyheter: august 2018

Headline list

29.8.2018 : Nytt skoleår med ny, sikker skoleveg

Gangbru Teisen

Da spente skolebarn gikk til Bryn skole mandag 20. august, var det en ny, sikker gangbru som ventet. Kampen om brua har vært lang, men når prosessen først startet gikk det i rekordfart. EFLA har bistått med prosjektering og planlegging i denne fasen av prosessen. 

Les mer