Nyheter

Nytt skoleår med ny, sikker skoleveg

29.8.2018

  • Gangbru Teisen
    Ny gangbru gir tryggere skolevei.

Da spente skolebarn gikk til Bryn skole mandag 20. august, var det en ny, sikker gangbru som ventet. Kampen om brua har vært lang, men når prosessen først startet gikk det i rekordfart. EFLA har bistått med prosjektering og planlegging i denne fasen av prosessen. 

Kampen om «Groruddalsporten»

- Det var skummelt å gå over denne brua tidligere, men nå føler jeg meg trygg. Vi har vært med på å kjempe for å få den på plass i mange år nå, sier Tania (7) til Aker Avis Groruddalen.

Onsdag 22. august skrev Aker Avis Groruddalen om åpningen av gangbrua som har fått navnet «Groruddalsporten», på folkemunne. Kampen om «Groruddalsporten» har pågått i 7 år. 20. juni ble den gamle gangbrua, som ble satt opp midlertidig på 1970/80 – tallet, endelig revet. Tania og FAU-leder Attia Mirza Mehmood på Bryn skole sier til avisen at de nå er svært glade for at barna endelig har fått en trygg skolevei.

Brua er midlertidig

Selv om også denne brua er en midlertidig bru, vil den oppleves som tryggere da den er vesentlig større, har tett brudekke og slakere ramper. Bakgrunnen for at også denne brua er midlertidig er at dette er en del av et større prosjekt mellom aksen Økern – Brynseng. Dette er imidlertid et prosjekt som ligger langt frem i tid. Byggeleder ved Statens Vegvesen, Ingrid Larsen Holtmoen, sier til avisen at hun er svært fornøyd med at de klarte å holde tidsfristen. Målet var å ha brua klar til skolestart, og det klarte vi.

EFLA AS om prosessen

I likhet med de øvrige aktørene i denne saken er EFLA svært fornøyd med at brua kom på plass til skolestart. Hele prosjektet har gått unna i rekordfart. Fra byggesøknaden ble sendt Oslo kommune til brua var på plass har det kun gått noen få måneder, sier Eivind Aase, avdelingsleder hos EFLA. Normalt ser vi at slike prosesser kan ta vesentlig lenger tid. Vi er svært fornøyd med at alle berørte parter i prosjektet har bidratt til å prioritere et viktig tiltak for å sikre skolevegen som krysser en av landets mest trafikkerte veger.

Gangbru

Jubler for trygg skolevei: Skoleelever, foreldre og representanter fra Statens vegvesen smilte bredt for ny bru. Foto: Martine Myhre.