Nyheter: oktober 2018

Headline list

29.10.2018 : Ullevål gang- og sykkelbru tar form

Etter 26 år er endelig ny forbindelse over ringveien på plass. Natt til søndag ble 70 tonn stål løftet på plass over Ring 3 ved Ullevål. Dette er en del av den nye brua som skal erstatte den midlertidige gang- og sykkelbrua. 

Les mer

5.10.2018 : Ny aluminiumsmast gir halvert CO2-utslipp

LCA Norge
EFLA AS har i samarbeid med forskningspartnere og Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. En utredning av mastens karbonavtrykk har vist at masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en standard stålmast fra Statnett når både produksjon og resirkulering er med i regnestykket.
Les mer