Nyheter

Ullevål gang- og sykkelbru tar form

Ullevål gangbru, statens vegvesen, bru, samferdsel

29.10.2018

  • Her heises det 37 meter lange og 70 tonn tunge elementet på plass.

Etter 26 år er endelig ny forbindelse over ringveien på plass. Natt til søndag ble 70 tonn stål løftet på plass over Ring 3 ved Ullevål. Dette er en del av den nye brua som skal erstatte den midlertidige gang- og sykkelbrua. 

Midlertidig bru i 26 år

I 26 år har det vært midlertidige gang- og sykkelbruer over Ring 3 og Sognsveien ved Ullevålskrysset. Nåværende bruer oppfyller ikke behovene gående og syklende trafikanter i området har. De er for smale med for dårlig kapasitet og klare for å bli byttet ut. Nå blir de røde bruene erstattet med en topp moderne stålbru som ikke bare gir vesentlig bedre forhold for gående og syklende men også vil passe bedre inn i omgivelsene. 

Det er et mål at flere skal gå, sykle og ta kollektivt i årene fremover. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag for å oppfylle dette målet, skriver Statens Vegvesen på sin side. 

Milepæl

Natt til søndag ble en av milepælene i prosjektet nådd. Et 37 meter langt og 70 tonn tungt element ble heist på plass. Dette er et av hovedelementene i bruen, og strekker seg over Ring 3 ved Ullevål. Fordi dette er en stålbru og ikke en støpt betongbru blir det begrenset behov for stenging av Ring 3 ved oppføring. Elementene er forhåndsprodusert,  fraktet til Ullevål og satt sammen på stedet før de heises på plass i ett løft.

- Dette er en veldig viktig milepæl i prosjektet, sier oppdragsleder og bruingeniør, Magnus Arason i EFLA. Hovedspennet i brua over Ring 3 er nå på plass. 

Vær og vind er viktige samarbeidspartnere

Kaldt og klart vær med minimalt med vind gjorde forholdene gode for operasjonen natt til søndag. - Forberedelsene og selve monteringen gikk bra, sier Arason. Han er fornøyd med helgens bruløft og trekker spesielt frem entreprenøren, HAG anlegg, som han mener gjorde en meget god jobb. - Det er veldig gøy å se at brua nå begynner å ta form, avslutter Arason. 

Fremdriftsplan

Foreløpig er det planlagt at den 290 meter lange brua skal stå klar høsten 2019. Helgens bruløft bestod av element 6 og 7 av i alt 18. Dette var forøvrig den største og mest krevende operasjonen. EFLA har vært ansvarlig for prosjekteringen av hele anlegget. Mer utfyllende informasjon om EFLA sin rolle i prosjektet kan leses her.   

Om EFLA rådgivende ingeniører

EFLA Rådgivende ingeniører er en gruppe med ansatte i Norge som har bred kompetanse innen samferdselsrelatert trafikk- og transportplanlegging. De ansatte i avdelingen har erfaring med bruprosjektering, veg- og gateplanlegging, trafikkanalyser, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløp- og dreneringsløsninger samt prosjekt- og byggeledelse.

Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdene, tilbyr avdelingen tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidige løsninger hvor trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper er prioritert.

Oppdragsleder og bruingeniør, Magnus Arason fulgte operasjonen natt til søndag.

BRU_NIGHT_3Den røde bruen har vært midlertidig i 26 år og er klar for utskiftning.