Nyheter

Ullevålskrysset gangbru

25.7.2018

  • Ullevaal
    Fra verkstedet, brua bygges i 16 deler som vil bli transportet til anleggsområdet i Oslo.

Arbeidet med fabrikasjonen av stålet til brua over Ullevålskrysset pågår for full fart i Litauen hos Western Constructions. 

Arbeidet med fabrikasjonen begynte i mai etter forberedende arbeid av leverandøren, entreprenøren (NRC group) og Statens Vegvesen i vinter.

Fabrikasjonen går greit og det er planlagt at de første elementene kommer til anleggsområdet i midten av august. Da begynner arbeidet med monteringen av brua.

Besøk hos verkstedet

EFLA dro på besøk til verkstedet hos Western Constructions sammen med Statens vegvesen og entreprenøren for å følge opp arbeidet og se på verkstedet. Verkstedet er plassert i Klaipeda og det er omkring 2000 ansatte der. Verkstedets kjernevirksomhet er skipsverft og vedlikehold av skip men de jobber også med fabrikasjon av stål for offshore samt infrastruktur.

Den nye gang- og sykkelbrua blir en 290 m lang og 7 m bred stålkassebru i 19 spenn over Ullevålskrysset ved Ullevaal stadion. Den er en del av Ullevålskrysset prosjektet hvor gang- og sykkelnettet rundt Ullevålskrysset blir oppgradert. 

UllevaalEn av de 16 bruelementene.

UllevaalSveising og bearbeiding av stålet .

UllevaalPrøvemontasje av den midterste delen av brua.