Nyheter: september 2021

Headline list

22.9.2021 : Besøk av den Islandske ambassaden

EFLA AS and visit

Ambassadøren og en representant fra den Islandske ambassaden besøkte det norske EFLA kontoret. Formålet med besøket var å bli kjent med EFLA som bedrift og legge grunnlaget for videre handelsrelasjoner.

Les mer