Nyheter: mars 2019

Headline list

22.3.2019 : 25 millioner til oppgraderinger av bruer

Samferdselsminister, Jon Georg Dale, bevilger 25 millioner i tilskudd til oppgradering av tilsammen ni bruer, tre av disse har EFLA prosjektert. To med en helt ny løsning innenfor bruforsterkning.

Les mer

19.3.2019 : Ny rammeavtale med Oslo kommune

EFLA fikk, i samarbeid med Ing. Rasmussen & Strand AS, denne uken tildelt en ny rammeavtale med Oslo kommune. Dette er i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Fornebubanen, som er en åtte kilometer lang T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu. Anlegget har planlagt oppstart i løpet av 2019 og byggetiden er anslått til fem - seks år.

Les mer

15.3.2019 : EFLA kjøper et rådgivende ingeniørselskap i Polen

Ispol No

EFLA Rådgivende Ingeniører har fullført oppkjøpet av det polske rådgiverselskapet Ispol Projekt. Ispol spesialiserer seg innen planlegging og prosjektering av elektriske overføringsledninger og transformatorstasjoner, herunder luftledninger, jordkabler og fiberoptiske kabler, samt høyspenningsutstyr. 

Les mer