Nyheter

Ny rammeavtale med Oslo kommune

rammeavtale, byggeledere, kontrollingeniører, elektro, konkurranse

19.3.2019

  • Foto: illustrasjon

EFLA fikk, i samarbeid med Ing. Rasmussen & Strand AS, denne uken tildelt en ny rammeavtale med Oslo kommune. Dette er i forbindelse med den planlagte utbyggingen av Fornebubanen, som er en åtte kilometer lang T-banestrekning fra Majorstuen til Fornebu. Anlegget har planlagt oppstart i løpet av 2019 og byggetiden er anslått til fem - seks år.

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som kommer. På Fornebu er det planlagt en omfattende bolig- og næringsutvikling, noe som vil skape flere tusen nye arbeidsplasser. God mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser er en viktig faktor å få på plass og Fornebubanen vil være et svært viktig tiltak.

EFLA vil bidra med byggeledere

EFLA sendte inn et tilbud som omhandlet byggeledere og kontrollingeniører elektro, tele og kommunikasjon. Det ble i konkurransegrunnlaget informert om at det ville inngås mellom 7-10 parallelle rammeavtaler på denne delkontrakten. Fornebubanen har besluttet å inngå kontrakt med alle leverandørene som leverte tilbud.

Tidligere

EFLA er svært glad for å ha fått tildelt denne avtalen i samarbeid med Ing. Rasmussen & Strand AS. Både med tanke på at dette er et svært spennende prosjekt som byr på faglige, spennende utfordringer og våre gode erfaringer med å jobbe med Oslo kommune som oppdragsgiver.

Om Fornebubanen

Den nye T-banestrekningen skal gå fra Majorstuen til Fornebu hvor det er planlagt 9-11000 nye boliger. Det er også planlagt opp mot 20 000 nye arbeidsplasser i området. Et godt kollektivtilbud er svært viktig for å redusere trafikken på vegnettet. Per i dag er det planlagt et 6-vogns T-banetog med 8 avganger i timen som betyr opptil 8000 mennesker per time, skriver Oslo kommune på sin webside. 

Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Den nye T-banen vil blant annet bidra til å:

• Sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen.
• Redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum.
• Redusere fremtidig trafikkvekst på vegnettet.
• Legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen.

Om EFLA Rådgivende Ingeniører

EFLA Rådgivende ingeniører har bred kompetanse innen ledelse, planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. De ansatte i Norge har erfaring med bruprosjektering, veg- og gateplanlegging, trafikkanalyser, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløp- og dreneringsløsninger samt prosjekt- og byggeledelse.

Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdene, tilbyr avdelingen tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidige løsninger.