Nyheter

EFLA kjøper et rådgivende ingeniørselskap i Polen

Ispol Projekt, Ispol, Poland

15.3.2019

  • Ispol No
    Guðmundur Þorbjörnsson, Administrerende direktør for EFLA Rådgivende ingeniører (Island) og CEO Marek Dabrowski i Selpol, tar hverandre i hånden etter signering av oppkjøpsavtalen.

EFLA Rådgivende Ingeniører har fullført oppkjøpet av det polske rådgiverselskapet Ispol Projekt. Ispol spesialiserer seg innen planlegging og prosjektering av elektriske overføringsledninger og transformatorstasjoner, herunder luftledninger, jordkabler og fiberoptiske kabler, samt høyspenningsutstyr. 

Blant selskapets største kunder er den Polske systemoperatøren PSE, regionale nettselskaper og entreprenører innenfor energisektoren. EFLA og Ispol har hatt en veldig god relasjon i over 10 år, hvor EFLA har hatt en liten eierandel i firmaet. Ispol har over 30 ansatte og har sitt hovedkontor i Lodz, Polen.

EFLA er et multidisiplinært ingeniørselskap med base på Island og tilbyr rådgiving innen en rekke områder. Selskapet har flere tiårs erfaring og kunnskap med oppbygging, og utvikling av elektriske overførings- og distribusjonsanlegg og er en markedsleder innen feltet. Videre driver EFLA ingeniørvirksomhet i datterselskaper og andre relaterte selskaper i Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen og Tyrkia, og har i tillegg prosjekter over hele verden.

Med oppkjøpet av Ispol har EFLA skaffet seg et ledende rådgiverselskap for elektriske overførings- og distribusjonsanlegg i Polen, som EFLA kan bidra med å bygge opp videre.

Økonomien i Polen har utviklet seg i positiv retning og har hatt en kraftig  vekst de siste tiårene. Det er videre forventet betydelige investeringer i infrastruktur for energi, hvor Ispol har etablert seg som en sterk rådgiver. Oppkjøpet vil videre bidra til økt kunnskap og konkurransedyktighet hos EFLA i det internasjonale marked.

Ispol staffTeamet til Ispol i Polen