Nyheter: januar 2016

Headline list

18.1.2016 : ABB velger EFLA

Stöðvarhús Þeistareykjavirkjunar

EFLA rådgivende ingeniører og ABB har nylig signert en kontrakt der EFLA tar på seg programmering, testing og igangsetting av kontrollsystemene for dampfelt og støttesystemer for Þeistareykir kraftverk, den nyeste geotermiske kraftstasjonen til Landsvirkjun, det statlige kraftselskapet på Island.

Les mer