Nyheter: mars 2017

Headline list

23.3.2017 : EFLA er med på å støtte den islandske nasjonalgaven til det norske folk

Norska Þjóðargjöfin

I forbindelse med den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannessons offisielle besøk i Norge nå i mars, er EFLA med på å gi det norske folk en gave for det norske kongeparets åttiårsdag. 

Les mer

6.3.2017 : Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

EFLA har nylig levert inn til Svv – region midt prosjektering av del av Fv710 i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag.  Fv 710 er en 40km lang vei som strekker seg fra Brekstad i sør til Krinsvatnet i nord. Formålet med prosjektet er å oppgradere veien mht nye veinormer.  I tillegg skal det etableres ny rundkjøring i Botngård for å tilkople byen bedre til fylkesveien.

Les mer