Nyheter: oktober 2016

Headline list

24.10.2016 : Bruer og gangveger for det norske vegvesenet

Gang og sykelveg Ryng 3 - 1

I de siste årene har EFLA etablert seg i Norge og gjennomført en rekke interessante prosjekter. Blant de prosjektene EFLA har hatt ansvaret for, er design av gangbruer og gang- og sykkelveger for Statens vegvesen i Oslo.

Les mer