Nyheter: 2017

Headline list

3.11.2017 : Anleggsarbeidet har startet opp ved Ullevål, det blir ny gang- og sykkelbru

Ullevaal stadion

EFLA har prosjektert en ny gang- og sykkelbru som skal bygges ved Ullevaal stadion i Oslo.

Les mer

5.10.2017 : Planfritt kryss i Hafnarfjörður, Island

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 2

Arbeidet med det planfrie krysset mellom Reykjanesbraut og Krýsuvíkurvegur i Hafnarfjörður, Island, pågår nå for fullt. Byggingen av krysset er en del av doblingen av Reykjanesbraut på strekningen fra Kaldárselsvegur til Krýsuvíkurvegur.

Les mer

4.10.2017 : Ny storbåthavn i Nuuk skaper en rekke muligheter

Stórskipahöfn í Nuuk

Grønlendingenes første storbåthavn ble åpnet i Nuuk i sommer, og den nye havna markerer et vendepunkt i landets næringsliv som til nå har lidd under plassmangel, og av den grunn begrensede forretningsmuligheter. Med tilkomsten av en større havn skapes det økte muligheter for grønlendingene når det gjelder økonomi og arbeid. 

Les mer

23.3.2017 : EFLA er med på å støtte den islandske nasjonalgaven til det norske folk

Norska Þjóðargjöfin

I forbindelse med den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannessons offisielle besøk i Norge nå i mars, er EFLA med på å gi det norske folk en gave for det norske kongeparets åttiårsdag. 

Les mer

6.3.2017 : Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

Veiprosjektering i Sør-Trøndelag

EFLA har nylig levert inn til Svv – region midt prosjektering av del av Fv710 i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag.  Fv 710 er en 40km lang vei som strekker seg fra Brekstad i sør til Krinsvatnet i nord. Formålet med prosjektet er å oppgradere veien mht nye veinormer.  I tillegg skal det etableres ny rundkjøring i Botngård for å tilkople byen bedre til fylkesveien.

Les mer

22.2.2017 : Lager proteinpulver av overskuddsmyse

Heilsuprótein ehf.

I de foregående månedene har EFLA arbeidet med et spennende prosjekt i samarbeid med Skagafjörður samvirkelag (Kaupfélag Skagfirðinga (KS)). Oppgaven er en ny fabrikk på Sauðárkrókur på Island. Den vil gjøre det mulig for KS å lage proteinpulver av myse som blir til overs fra osteproduksjonen på Sauðárkrókur og i Akureyri.

Les mer

1.2.2017 : EFLA vinner designkonkurranse

Straet

Statnett arrangerte nylig en konkurranse for nye mastetyper for en 420 kV kraftledning i svært tettbygde strøk i Oslo-området. EFLA leverte inn tre forslag til nye høyspentmaster, og to av disse kom på første- og andreplass i konkurransen. 

Det seirende forslaget heter «Strå», mens «Spire» kom på andreplass.

Les mer