Nyheter

Ny storbåthavn i Nuuk skaper en rekke muligheter

4.10.2017

  • Stórskipahöfn í Nuuk
    Picture: Christoffer Guldbrandsen Møller

Grønlendingenes første storbåthavn ble åpnet i Nuuk i sommer, og den nye havna markerer et vendepunkt i landets næringsliv som til nå har lidd under plassmangel, og av den grunn begrensede forretningsmuligheter. Med tilkomsten av en større havn skapes det økte muligheter for grønlendingene når det gjelder økonomi og arbeid. 

En mangeartet økonomisk gevinst

Det skapes for eksempel flere muligheter når det gjelder behandling og levering av varer, og import og eksport av varer til og fra landet. I tillegg kan grønlendingene nå selv levere varer direkte til forbrukerne i stedet for å gå via Ålborg i Danmark slik det har vært til nå.

Det har blitt inngått en samarbeidsavtale med Eimskip om gods- og varetransport, og grønlendingene ser for seg at disse tiltakene vil skape fra 50 til 100 nye arbeidsplasser i Nuuk. I tillegg vil annen virksomhet flyttes fra Nord-Jylland til Grønland.  

Med tilkomsten av den nye havna vil man også kunne ta imot større frakte- og turistskip. I tillegg blir havneområdet mye større. Nye bygg bygges i havneområdet, og det vil føre til at forholdene blir betraktelig bedre og styrke næringsvirksomheten i området.

Islendinger har vært engasjert i prosjektet

Ingeniørkontoret EFLA hadde ansvaret for prosjekteringen av bygningene i området, dvs. for det som angår prosjektstyring, bærekonstruksjoner, elektrisk installasjon, akustikk, branntekniske konstruksjoner, rørinstallasjoner og ventilasjonsanlegg.

Islendingene har ellers vært involvert i prosjektet på forskjellig vis, bl.a. når det gjelder ingeniørrådgivning, bygningsarbeid, grunnarbeid, boring og tilsyn. Andre samarbeidspartnere har vært Per Aarsleff, Ístak,  Rambøll DK og underentreprenører.

Stórskipahöfn í NuukBilde: Christoffer Guldbrandsen Møller

Stórskipahöfn í NuukBilde: Christoffer Guldbrandsen Møller

Stórskipahöfn í NuukBilde: Christoffer Guldbrandsen Møller