Nyheter: juli 2013

Headline list

2.7.2013 : Operatunnelen i Oslo

På vegne av Statens vegvesen region øst holder EFLA Rådgivende Ingeniører på med gjennomføring av risiko og sårbarhets analyse på grunn av forlengelse av Operatunnelen. 

Les mer