Nyheter

Anleggsarbeidet har startet opp ved Ullevål, det blir ny gang- og sykkelbru

3.11.2017

  • Ullevaal stadion
    Módelmynd af nýju brúnni við Ullevål leikvanginn.

EFLA har prosjektert en ny gang- og sykkelbru som skal bygges ved Ullevaal stadion i Oslo.

Per dags dato er prosjektet det største EFLA har utført for Statens vegvesen. Bruen erstatter den gamle, «midlertidige», bruen over Ring 3 og Sognsveien, som har blitt stående i 25 år, men er i dag en flaskehals for gang- og sykkeltrafikken i området.  

Den nye bruen blir stor, den vil ha 6 m fri bredde, med plass for gangvei og to sykkelfelt. Anleggsområdet blir trangt. En av de mest krevende delene av anlegget blir omlegging av eksisterende el- og telekabler i bakken, for å skape plass for fundamenter til ny bru. 

Prosjektet ble lyst ut på anbud nå i sommer og nå har Statens vegvesen valgt en entreprenør, HAG Anlegg AS, og anleggsarbeidet har startet ved Ullevaal.

Ullevaal-for-og-etterUllevaal stadion før og etter

Prosjektets nettside hos Statens vegvesen

Aftenposten