Nyheter

EFLA vinner designkonkurranse

1.2.2017

  • Straet

Statnett arrangerte nylig en konkurranse for nye mastetyper for en 420 kV kraftledning i svært tettbygde strøk i Oslo-området. EFLA leverte inn tre forslag til nye høyspentmaster, og to av disse kom på første- og andreplass i konkurransen. 

Det seirende forslaget heter «Strå», mens «Spire» kom på andreplass.


Høyeste faglige nivå i rammeavtalene


EFLA har oppnådd gode resultater med kraftledningsprosjekter i Norden, og det siste året har selskapet inngått nye rammeavtaler innenfor design av kraftledninger med kraftsystemoperatørene Statnett i Norge, Svenska kraftnät i Sverige og Energinet i Danmark. EFLA har blitt vurdert til det høyeste faglige nivået i alle disse avtalene.

EFLA har over 40 års erfaring med design av kraftledninger, og det er noe av bakgrunnen til at EFLA er i fremste rekke på dette området i Norden.

SpireSpire - andreplass

Tulipaninn_BMTulip - ett av forslagene

Stráið háspennumastur í OslóStrå - førsteplass

Omfattende internasjonal erfaring med kraftledninger

EFLA har også vært involvert i store kraftledningsprosjekter i Polen, Frankrike og Grønland, i tillegg til en del mindre prosjekter i Afrika og i Canada. EFLA har over 300 ansatte, og av dem jobber over 40 med rådgivning innenfor kraftledninger. Disse jobber hos EFLA AS i Norge, EFLA hf på Island, EFLA AB i Sverige og i datterselskapet HECLA SAS i Frankrike.

Andre relaterte nyheter

Teknisk Ukeblad 
Byggeindustrien