Nyheter

Planfritt kryss i Hafnarfjörður, Island

5.10.2017

  • Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 2

Arbeidet med det planfrie krysset mellom Reykjanesbraut og Krýsuvíkurvegur i Hafnarfjörður, Island, pågår nå for fullt. Byggingen av krysset er en del av doblingen av Reykjanesbraut på strekningen fra Kaldárselsvegur til Krýsuvíkurvegur.

EFLA har vært engasjert i prosjektet på forskjellig vis og hadde blant annet ansvaret for den samlede prosjektering av en firefelts vei.

Samtidig med at det i disse dager pågår arbeid med bygging av et planfritt kryss ved Krísuvíkurvegur, arbeides det også med en tilknytning mellom krysset og Suðurbraut. Bygging av gang- og sykkelstier, fartsbegrensende tiltak i Suðurbraut og betydelige endringer av vann- og kraftverkenes ledningsanlegg i anleggsområdet.

I 2013 ble det bygd en undergang for fotgjengere under Reykjanesbraut ved Suðurholt; et arbeid som var en del av de fremtidige endringene i området.

Ny kryssbru

Ved det planfrie krysset bygges det ei kryssbru som er ei betongstøpt buebru med et spenn på 30 m og bygd på berg. Brua danner en undergang for Krýsuvíkurvegur under Reykjanesbraut. Støtteveggene ved endene av undergangen skrår 30° og former på den måten en slags hvelvinger. Brua gir plass for en firefelts Krýsuvíkurvegur. Prosjekteringen av brua er utført av EFLA i samarbeid med Studio Granda arkitekter.

Byggingen av krysset er en del av doblingen av Reykjanesbraut på strekningen fra Kaldárselsvegur til Krýsuvíkurvegur, et arbeid som i stor grad kommer til å forbedre trafikkapasiteten og trafikksikkerheten i området.

Statens vegvesen la arbeidet ut på anbud våren 2017, og prosjektets entreprenører er Loftorka og Suðurverk. Entreprenørkostnadene er ca. 900 millioner ISK, og etter planen skal arbeidet være fullført i november. Det skal nevnes at i denne omgang blir ikke Reykjanesbraut doblet i to felt i hver retning.

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 3Bilde 1) Før endring

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - fyrir 3Bilde 1) Etter endring

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 2Bilde 2) Før endring

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 1Bilde 2) Etter endring

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - fyrir 2Bilde 3) Før endring

Mislæg gatnamót Reykjanesbraut og Krísuvíkurvegur - eftir 2Bilde 3) Etter endring

Vegamótabrú stækkun ReykjanesbrautarNy kryssbru under bygging