Nyheter

Besøk av den Islandske ambassaden

22.9.2021

  • EFLA AS and visit
    Sæmundur Sæmundsson, CEO EFLA Island, Eva Mjöll Júlíusdóttir, forretningsrepresentant, Ragnar Jónsson, CEO EFLA Norge og Ingibjörg Davíðsdóttir, ambassadør.

Ambassadøren og en representant fra den Islandske ambassaden besøkte det norske EFLA kontoret. Formålet med besøket var å bli kjent med EFLA som bedrift og legge grunnlaget for videre handelsrelasjoner.

Den Islandske ambassaden i Norge arbeider for å styrke handelsrelasjonen mellom landene. Det var i den forbindelse den Islandske ambassaden, representert av ambassadør Ingibjörg Daviðsdóttir og forretningsrepresentant Eva Mjöll Júlíusdóttir, besøkte EFLAs kontor i Oslo. De fikk presentert historien til EFLA AS, hvilke prosjekter og aktiviteter som jobbes med i Norge, samt en oversikt over fremtidige planer og samarbeidet med morselskapet på Island. Videre ble fleksible arbeidsplasser diskutert hvor den tekniske utviklingen har bidratt til å fjerne barrierer når det kommer til samarbeid på tvers av landegrenser og uavhengig av lokasjon.

Raskt voksende aktivitet

EFLAs kontor i Norge har 38 ansatte og ble etablert i 2008. Selskapet startet med rådgivning for infrastruktur, med hovedvekt på elektriske overføringsanlegg og transportsektoren. EFLA AS har siden oppstarten jobbet med en rekke høyspentledninger og transformatorstasjoner, vei og trafikk, broer, tunneler og vann- og avløpssystemer. I fjor ble omfanget av tjenester utvidet til å omfatte rådgivning og prosjektering av bygninger.