Nyheter

Tiltak i forbindelse med korona-situasjonen

16.3.2020

I tråd med myndighetens retningslinjer har EFLA forløpende iverksatt tiltak. Våre prosjekter og leveranser er så langt ikke berørt. Vi har fortløpende dialog med våre kunder og samarbeidspartnere, og jobber kontinuerlig med å finne de beste løsningene gitt situasjonen vi står ovenfor.

  • Alle våre ansatte har mulighet til å jobbe hjemmefra. Vi har gode IT-systemer som støtter dette.
  • Alle våre ansatte som jobber ute i felt vil følge de retningslinjer som myndighetene har satt.
  • Alle møter og arrangementer vil i denne perioden bli kansellert. Disse vil bli erstattet med skype-møter så langt det lar seg gjøre.
  • All reisevirksomhet vil bli kansellert.
  • I vårt kontorlokale er det iverksatt tiltak og råd for smittevern. Dette omfatter rengjøring, hygiene og restriksjoner på bruk av fellesrom, kantine og bespisning.
  • Vi har tett dialog med våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder og vil til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer i tiden som kommer.