Nyheter

Anleggsarbeidet går nå mot slutten

17.1.2014

Búðarhálsvirkjun er et vannkraftverk i elven Tungnaá. Kraftverket utnytter høydefallet i elven, fra Hrauneyjarfoss kraftverks overfallsvann til Sultartangi vannmagasin. 

Med Búðarháls kraftverk kan en si at fallet fra Þórisvatn til Búrfell er fullt utnyttet. Installert effekt vil bli på omtrent 95 MW og kapasiteten vil bli inntil 585 GWst i året.

Anleggsarbeidet går nå mot slutten og den ene generatoren er allerede tatt i bruk. Prøving av den andre generatoren pågår og den vil bli klar for igangsetting om få uker. Kraftverket taes formelt i drift i mars.

Nå gjenstår det kun mindre arbeid med deler av prosjektet og kommende sommer vil utbyggingsområdet ferdigstilles og prosjektet fullføres.

EFLA har designet alle bygg og anlegg i Búðarháls kraftverk samt Landsnets transformatorstasjon. EFLA har også hatt overoppsyn med annen design i prosjektet samt koordinering av alt designarbeid. I tillegg har EFLA ledet all planlegging i prosjektet.