Nyheter

Små grep forlenger bruenes levetid

bruer, rehabilitering, forsterkning, utbedring, forlenget levetid, miljøvennlig, bruer, veger, samferdsel, Statens vegvesen

7.4.2020

  • EFLA - brúarhönnun
    EFLA har gjennomført prosjekteringsarbeider på mer enn 50 eksisterende brukonstruksjoner siden 2014.
Samferdselsavdelingen i EFLA har gjennom mange år opparbeidet seg en solid erfaring på utbedringer og forsterkninger av bruer. På oppdrag fra Statens vegvesen har EFLA jobbet på små og store prosjekter over hele Norge – alle med et mål om å forlenge bruenes levetid på en kostnadseffektiv måte.  

Dette er kompetanse som vil være svært viktig etter regjeringens bestemmelser om rask gjennomføring av utbedringsprosjekter på veger og bruer i Norge fremover.

Forlenget levetid

Et fellestrekk ved prosjektene er at alle har som målsetning å forlenge levetiden på de eksisterende bruene innenfor det offentlige nettet av riks- og fylkesveger. Flere av prosjektene innebærer særegne og kostnadseffektive nye løsninger, hvor konstruktive og geotekniske tiltak er viktig.

Levetidsforlengelse av dagens bruer er også svært viktig med tanke på besparelse av nybyggingskostnader, herunder også karbonavtrykk og andre miljøpåvirkninger.

Nye metoder

For EFLA er det viktig å holde seg faglig oppdatert, og har tett dialog med forskningsinstitusjoner i forhold til nye metoder som blir utviklet.

I et større bruprosjekt for Agder fylkeskommune benyttet EFLA en metode som aldri var brukt i Norge tidligere. Denne metoden går ut på at forbindelsen mellom betong og stål skjer ved at man installerer coiled pinner fra bruas underside. Pinnene jekkes inn, det kreves ikke sveising av stål eller meisling av betong. Metoden har vært forsket på av Universitetet i Luleå i Sverige. Et team derfra har vært samarbeidspartner med EFLA i dette prosjektet.

Denne pinnemetoden anses å ha fordeler, ikke minst med hensyn til trafikkulemper i anleggsperioden. Alternativet ville være å meisle opp betongen i vegoverflaten og sveise pinner til toppen av stålbjelkene ovenfra, noe som krever midlertidig stenging av bruen. Metoden anses også som miljøvennlig når det kommer til materiellbruk, den er forholdsvis lav sammenliknet med andre metoder, i tillegg har det vist seg at den nye metoden er konkurransedyktig når det gjelder kostnad.

Gode samarbeidspartnere

EFLA har gjennom mange år opparbeidet seg flere gode samarbeidspartnere som bidrar til forutsigbarhet og svært god tilgang til bred fagkompetanse. Dette har blant annet bidratt til at EFLA har gjennomført prosjekteringsarbeider på mer enn 50 eksisterende brukonstruksjoner fra 2014. Bruene varierer alt fra små betongkulverter til 250 meter lange stålbjelkebruer på veger med mye trafikk. Prosjektene innebærer en eller flere fagområder:

  • Bruvedlikehold
  • Bruinspeksjon
  • Bruforsterkning
  • Platebytte og nye brudeler for gamle bruer
  • Utskifting av gamle bruer
  • Bruklassifisering og styrkeberegninger

Om EFLA Rådgivende Ingeniører

EFLA har bred kompetanse innen ledelse, planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. De ansatte i Norge har erfaring med bruprosjektering, veg- og gateplanlegging, trafikkanalyser, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløp- og dreneringsløsninger samt prosjekt- og byggeledelse.

Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdene, tilbyr avdelingen tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidsrettede løsninger.