Nyheter

EFLA har åpnet et kontor i Sverige og inngått en rammeavtale

30.6.2014

EFLA rådgivende ingeniører har etablert datterselskapet EFLA AB i Stockholm. Selskapet vil tilby spesialiserte tjenester i forbindelse med høyspentlinjer og andre prosjekter i tilknytting til distribusjon og overføring av el-kraft. 

Ingemar Karlsson er ansatt som adm. dir. i selskapet. Karlsson har en solid erfaring med prosjekter vedrørende kraftsystemer i det svenske markedet. De siste årene har EFLA arbeidet fra Island med prosjekter for kraftoverføringssystemet i Sverige, men med EFLA AB vil det skapes et grunnlag for varig etablering av EFLA i det svenske markedet.

EFLA har en lang historie i ingeniørrådgiving i det norske kraftmarkedet gjennom datterselskapet EFLA AS i Oslo som i dag er Statnetts hovedkonsulent innen feltet. EFLA AS i Norge har 11 fast ansatte i tillegg til en rekke underleverandører, men EFLA på Island er også tungt involvert i prosjektene i samarbeid med EFLA AS.

EFLA har allerede undertegnet den første rammeavtalen i Stockholm. Avtalen er en toårs avtale med Svenska Kraftnät og kan videre bli forlenget om to år til. Avtalen bygger på EFLAs deltagelse i Svenska Kraftnäts anbudskonkurranser innenfor høyspentlinjer. I Sverige planlegges det en utbygging av kraftnettet som årlig innebærer bygging av 400-500 km nye 400kV luftlinjer frem til år 2025. Utbyggingen er et ledd i en betydelig forsterkning av kraftoverføringssystemet i Sverige, et system som bl.a. tjener overføring til Nord-Skandinavia og det europeiske fastlandet. Svenska Kraftnät og Statnett i Norge eier og driver kraftoverføringssystemene og innehar den samme rollen som Landsnet på Island.