Nyheter

Flytting av en 600 tonn tung kran

16.1.2012

EFLA deltok nylig sammen med spesialister fra Sveits og Nederland i flyttingen av en 600 tonn tung lastekran fra Dubai Aluminium i Dubai til EMAL Aluminium Smelter i Abu Dhabi.

EFLAs ansvar i prosjektet var å bekrefte at kranens elektriske styringssystem virket korrekt. Målet var å sikre at tyngdepunktet kunne flyttes på under «løft» og «landing» fra fartøyet.

Oppdraget ble utført uten problemer og kranen er nå på skinner i EMAL og venter på oppgaver.