Nyheter

Innvirkningen av jordfylling på trærs helse og vekst

30.1.2012

EFLA og Islands skogbruk har nylig fullført en studie av innvirkningen av dyp jord på trerøtter, f.eks. påvirkningen av jorddybde på trærs vekst og helse.

Målet med studien som ble utført av EFLA Rådgivende Ingeniører, i samarbeid med Islands skogbruk, islandske anleggsgartneres forening og Reykjavik kommunes miljøavdeling, var å undersøke hvilken innvirkning jordfylling har på trærs helse og vekstvilkår.

Målet med studien, utført av EFLA Rådgivende Ingeniører i samarbeid med Islands skogbruk, Islands anleggsgartneres forening og Reykjavik kommunes miljøseksjon, var å undersøke innvirkningen av jordfylling på trærnes helse og vekst. Studien ble utført i to deler. Høsten 2010 ble et tre gravd opp fra en støyskjerm ved en motorvei i Reykjavik for undersøkelse av røtter og ved. Høsten 2011 ble noen boreprøver tatt fra trær i samme område for å evaluere veksten. Resultatet bekrefter at surstoffnivået som bl.a. reguleres av jorddybden har stor innvirkning på trærnes vekst.

Forfatterne håper at resultatet av studien vil være et positivt bidrag til den faglige utviklingen av skjøtsel av trær på Island. Toleransegrensen for jorddybde og dens innvirkning på trærs helse og vekst er nå bedre kjent.