Nyheter

Industri og innovasjon

11.3.2013

EFLA har i lang tid hatt oppdrag innen styringssystemer og automatikk for kunder i Norge, særlig innen industri. Som et eksempel kan et prosjekt for Alstom Power, et stort fransk selskap med filial i Oslo, nevnes, et prosjekt som fører EFLAs ansatte rundt om i verden.

De største oppdragene for Alstom Power har omhandlet design av styringssystemer i renseanlegg for aluminiumsmelteverk og styringssystemer i kraftverk, og har disse oppdragene blant annet vært i Abu Dhabi og flere steder i Midtøsten. EFLA har også hatt oppdrag for det norske selskapet Munck Cranes i Bergen, ved design av styringssystemer for store kraner som blir montert rundt om i verden. Prosjektet består blant annet i styringssystemer og å oppnå automatikk i industri.

Eksempler på prosjekter: Design av elektriske systemer og styringssystemer for renseanlegget i EMAL aluminiumsmelteverket i Abu Dhabi, som vil produsere 1.400.000 tonn av aluminium årlig når fullført. Design av styringssystemer i renseanlegget i et 2x600MW gasskraftverk i De forente arabiske emirater.

EFLA har også gjort seg gjeldende i den norske oljeindustrien, spesielt i Stavangerområdet. Prosjektene omhandler styringssystemer og automatikk på boreplattformer. For det meste plattformer hvor prøveboringer blir utført. Nå arbeider det jevnlig 5-10 personer med slike prosjekter og EFLA har faste lokaler for sine ansatte under oppholdet. Alle medarbeiderne arbeider i utgangspunktet med prosjektene fra Island, men har midlertidige opphold i Stavanger. Fem av EFLAs medarbeidere har hatt offshore opplæring og har arbeidet med prosjekter på 7 boreplattformer.