Nyheter

EFLAs hovedkvarter får BREEAM-sertifisering

24.3.2013

EFLAs hovedkvarter er den første restaurerte bygningen på Island som får BREEAM-sertifisering. BREEAM er en internasjonal sertifisering på bygningers bærekraftig og er sammenlignbar over hele verden. 

EFLA leier lokalene av Reitir eiendomselskap hf. som eier bygningen.

Før EFLA leiet lokalet ble det brukt av Tekniske høgskolen. Når skolen flyttet ble bygningen endret til kontorlokaler hvor bærekraft var ledende lys i hele endringsprosessen. Når EFLA bestemte seg for å samle alle avdelinger under ett tak ble det klart helt fra begynnelsen at restaureringen skulle gjennomføres på den måte at det var mulig å søke sertifisering om bærekraftig utførelse. EFLA legger stor vekt på kvalitetssertifisering, f.eks. var EFLA det første islandske ingeniørfirmaet som oppnådde kvalitets-, miljø- og sikkerhetssertifisering ifølge de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 .
BREEAM er et respektert sertifiseringssystem over hele verden og består av ni katagorier:

 • Helse og velvære,
 • Miljø-, sikkerhets- og kvalitetsbestyrelse,
 • Energi
 • Samferdsel
 • Vann
 • Byggematerialer
 • Forurensning
 • Avfall
 • Landbruk og tomtens økologi

Det kan være vanskelig å oppnå høye poengsum ved restaurering av bygninger hvor ulike faktorer er allerede på plass og endringer oft ikke mulige. EFLA rådgivende ingeniører og Reitir eiendomselskap er enig om at prosjektet er vellykka, den fikk og karakteren „Very Good+" i sertifiseringsprosessen.

Her er eksempler om de elementene som ble sett på:

 • Lagt vekt på godt inneklima som bl.a. består av akustikk, belysning og luftkvalitet. Det har blitt demonstrert at godt inneklima fører til bedre ytelse og mindre fravær fra arbeid.
 • Nøye observasjon med energibruk av ulike brukenheter, som ventilasjon, belysning og andre utstyr. Målinger gir informasjon hvor det er mulig å minske energiforbruket. Dette er veldig nyttig for EFLAs grønne regnskap.
 • I prosessperioden var lagt vekt på god miljø- og sikkerhetsledelse.
 • Alt som ble fjernet fra bygningen ble sortert og Reitir eiendomsselskap tok vare på det.
 • Et spesial type teppe og teppelim ble valgt som påvirker luftkvalitetet. Maling og lakk ble også valgt spesialt.
 • Tomten ble designet på nytt og er i dag sikrere for gang- og sykkeltraffikk. Parkeringsplasser ble rotert og redusert om 59 plasser for å forbedre adkomst. Trær ble plantet og økologisk overvannssystem ble designet og utført.
 • En del af sertifiseringsprosessen er EFLAs samferdselsplan. Den har redusert bruk av privatbilen og det er gjort enklere for de ansatte å sykle eller gå til jobben. EFLA tilbyr innendørs sykkelbod, reparasjonsverksted, dusjfasiliteter, garderober og tørkeskap. I tillegg har EFLA installert crossfit anlegg.


Arkitekter: VA arkitektar
Landskapsarkitekter: Landslag ehf
Ingeniører: EFLA rådgivende ingeniører

Nå er igang ide-konkurranse om økologiske løsninger for hele området på Höfðabakki hvor EFLA hovedkvarter ligger. Se hjemmesida BRE global