Nyheter

Ny rammeavtale for EFLA

oslo kommune, rammeavtale, samferdsel, bymiljøetaten

9.5.2019

  • Ring3_2_1557309031843
    Bruer, gang- og sykkelveg ved Ring 3.

EFLA har sammen med 5 andre selskaper signert en rammeavtale med Bymiljøetaten i Oslo kommune. De neste 3-4 årene skal Oslo fortsette å ruste opp bymiljøet for å gjøre byen bedre for alle trafikanter. Avtalen har en kostnadsramme på totalt på 300 millioner. Avtalen gjelder frem til 2021, med mulighet for forlengelse til 2023. 

Bymiljøetaten i Oslo kommune jobber kontinuerlig for å gjøre byen bedre for alle trafikanter, dette i forhold til trafikksikkerhet, fremkommelighet og ikke minst innen fremtidsrettet mobilitet. Etaten er ansvarlig for en bredt spekter av oppgaver hvor mange fagområder er involvert. I vårt tilbud har vi lagt vekt på å tilby et erfarent og dyktig personell fra alle fagdisipliner som er nødvendig for å levere komplette vei, gate- og byromsprosjekt.

Rammeavtalen vil blant annet omfatte oppdrag som utarbeidelse av konseptvalgutredninger (KVU), detalj- og reguleringsplaner inkludert konsekvensutredning, samt byggeplaner og funksjonsbeskrivelser i forbindelse med totalentrepriser.
Oppdragene vil omfatte utredninger i tidlig fase, områdeplanlegging i byutviklingsområder, forprosjekt, reguleringsplan og prosjektering av veier, gater, gang- og sykkelveier, turveier, torg og møteplasser, grøntarealer, fortau, støttemurer, bruer, kryssutforming, rundkjøringer og diverse trafikksikkerhetstiltak.


I tillegg vil rammeavtalen også inkludere støyutredninger og prosjektering/rådgiving for støyskjerm og fasadetiltak. Beplantning, og grøntanlegg, landskapsutforming og estetikk, belysning, overvannsproblematikk og teknisk infrastruktur vil ofte være del av oppdragene. Det kan også være aktuelt med trafikkanalyser, trafikkmodeller og kapasitetsberegninger i forbindelse med vei- og gateprosjekter. EFLA ser frem til å bidra til et bedre bymiljøet i Oslo kommune de neste årene.

Flere rammeavtaler signert

Rammeavtalen med Oslo kommune er en av flere avtaler EFLA har inngått i år. Tidligere ble blant annet en avtale i forbindelse med Fornebubanen signert, samt en større rammeavtale med Lørenskog kommune.  

Om EFLA Rådgivende Ingeniører

EFLA har bred kompetanse innen ledelse, planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. De ansatte i Norge har erfaring med bruprosjektering, veg- og gateplanlegging, trafikkanalyser, belysningsanlegg, elektroinstallasjoner, vann-, avløp- og dreneringsløsninger samt prosjekt- og byggeledelse.


Med kostnadseffektive, fleksible og prisvinnende løsninger innen fagområdene, tilbyr avdelingen tjenester som er nødvendige for å sikre god planlegging og prosjektering av fremtidsrettede løsninger.

Ring3_Ris skole og Borgenveien gangbruer

Ring3Ris skole og Borgenveien gangbruer

BetongbruMjøland gang- og sykkelbru

Hringbraut_footbridges_1557326152026Hringbraut footbridges, Reykjavík